Verkkosivut palveluna

Julkaisemme ensin perussivuston, minkä jälleen sivustoa kehitetään strategian ja analytiikan ohjaamana.

Kenelle?

Growth-Driven Design -toteutusmalli soveltuu erinomaisesti, jos

Palvelusisältö

Prosessikuvaus

1
Alkukartoitus (brief, kickoff -workshop)
2
Verkkosivuston kehitysstrategia
3
Verkkosivuston suunnittelu (wireframe, ilme, käyttöliittymä)
4
Sivuston tekninen toteutus (ohjelmointi, integraatiot, toiminnot)
5
Perusivuston (Launch Pad) sisällön luonti
6
Perussivuston (Launch Pad) testaus
7
Perussivuston (Launch Pad) julkaisu
8
Verkkosivuston suunnittelu (wireframe, ilme, käyttöliittymä)
9
Kehityssprintit (sivuston muokkaus ja laajennus: sisältö, testaus, julkaisu)

Prosessi etenee jatkuvasti yhdessä sovitun ajanjakson ajan ja/tai kunnes sivusto saavuttaa optimaalisen suorituskyvyn liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palvelun hinta

Growth-Driven Design -mallissa palvelun hinta koostuu perusmaksusta sekä kuukausittaisesta palvelumaksusta. Usein käytössä on myös tuloksiin perustuva hinnoittelumalli. Palvelun hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten sivuston laajuus, toiminnallisuudet ja käytetyt teknologiat.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous verkkosivustosi toteuttamisesta Growth-Driven Design -mallin mukaisesti.

Mikä Groth-Driven Design?

Growth-Driven Designilla tarkoitetaan ketterää verkkosivuston suunnitteluprosessia. Tässä suunnittelumallissa pyritään julkaisemaan verkkosivuston nopeasti ensimmäinen versio ("Launch Pad"). Tämän jälkeen käyttäjädatan ja käyttäjäkokemusten perusteella kehitetään sivustoa jatkuvasti kehityssprinteillä. Kehitystyötä jatketaan niin kauan, kunnes sivusto saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Perinteinen web-suunnittelu toteutetaan yleensä yhtenä isona projektina, johon kuuluu kattava suunnittelu- ja kehitysprosessi. Tämän prosessin lopputuloksena julkaistaan valmis tai ainakin lähes valmis verkkosivusto tai -palvelu. Julkaisun jälkeen korjataan mahdollisia bugeja ja tehdään pieniä parannuksia sivuston toimintaan. Ongelmana tässä mallissa on, että se voi viedä liikaa aikaa, eikä projektin alussa välttämättä tiedetä, millaista verkkosivustoa loppukäyttäjä todella tarvitsee tai haluaa. Growth-Driven Design -malli puolestaan perustuu datan avulla tapahtuvaan sivuston jatkuvaan kehittämiseen, eroten perinteisestä tavasta, joka noudattaa enemmän "rakenna ja julkaise" -tyylistä lähestymistapaa.

Yleensä suunnitteluprosessin aikana kerätään käyttäjäpalautetta ja käytetään verkkosivuston keskeisiä suorituskykymittareita, kuten liikenteen määrää, käyttäjien sitoutumista, konversioprosenttia, konversioiden määrää sekä konversioiden arvoa. Mittarit määritellään tapauskohtaisesti.

Tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Monissa tapauksissa perinteinen malli verkkosivujen suunnitteluun voi olla parempi vaihtoehto. Sen sijaan Growth-Driven Design -malli soveltuu hyvin startupeille ja kasvuyrityksille, jotka etsivät ketterää ja joustavaa lähestymistapaa verkkosivujensa kehittämiseen.

Varaa verkkotapaaminen

Tarvitsetko apua yrityksesi myynnin kasvun pullonkaulojen tunnistamiseen tai ratkaisemiseen? Avaa kalenterini ja varaa sieltä sinulle sopivin aika, niin jutellaan lisää. 

Scroll to Top